Կարևորելով հաճախորդի անձնական և ոչ անձնական տվյալների գաղտնիությունը, մշակել ենք սույն քաղաքանությունը, որը կտրամադրի ինֆորմացիա, թէ  ինչ տվայալներ ենք հավաքագրում մեր ինտերնետային կայքում և ինչ նպատակով օգտագործում:

Տեղեկատվության հավաքագրումը և դրանց գաղտնիության պահպանումը

                 Տեղեկատվությունը հավաքագրվում է միայն անձի իմացությամբ կամ համաձայնությամբ

                 Անձնական և ոչ անձնական ինֆորմացիաները անհրաժեշտ կլինեն լրացվել միայն այն ժամանակ, երբ կայքի այցելուն կդիմի առցանց կամ պատվեր կձևակերպի

                Տեղեկատվությունը պետք է համապատասխանի այն նպատակին, որին ծառայելու է

                Կեղծ ինֆորմացիայի ներկայացումը կարող է հանգեցնել պատվերի կամ հարցումների ընդհատման

 

           Մենք կարող ենք պահպանել հետևյալ տվյալները`

·         Էլ. փոստի հասցեն

·         Անուն-ազգանուն

·       Հեռախոսահամար(ներ)

·         Կայքում Ձեր կատարած գնումների պատմությունը, նախընտրած ապրանքների ցանկը և այլն

·         Առաքման հասցեն(երը), առաքման համար տրամադրված լրացուցիչ ինֆորմացիան

·         Մեզ հետ կատարված նամակագրությունը (ներառյալ առցանց հարցումների նամակագրությունը  և էլեկտրոնային նամակները)

 

             Ձեր կողմից մեզ տրամադրված տեղեկությունները համարվում են միանգամայն գաղտնի և չեն կարող տրամադրվել որևէ երրորդ կողմի:

              Ձեր կողմից տրամադրված ինֆորմացիան կօգտագործվի հետևյալ նպատակով

·         Մեր ծառայությունների, բովանդակության և գովազդի որակի չափում և բարելավում

·         Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում զանգի կամ էլ. փոստի միջոցով հավելյալ տեղեկությունների ճշտում կամ հաղորդում

·         Ընկերության նորությունների բաժանորդագրում

·         Պատվերը հաստատող, սխալ լրացված դաշտերի մասին տեղեկացնող, ի պատասխան Ձեր հարցի ուղարկված և այլ տիպի էլեկտրոնային նամակների ուղարկում (օրինակ` պրոմո առաջարկներ, եթե բաժանորդագրված եք մեր փոստառաքման ծառայությանը)

 

             Հաճախորդը կարող է տեղեկատվություններ չներկայացնել և շարունակել օգտվել և ծանոթանալ կայքում առկա տեսականուն կամ  ինֆորմացիային: